Informations catéchèse

Catechese_big

 

Calendrier

 

Samedi 15 juin :

CE2/CM1/CM2 : 10h au Village –10h45 à Sainte Marie des Peuples –14h00 à Ozanam

CP/CE1 : 16h30 à Sainte Marie des Peuples

 

Mercredi 19 juin :

CP/CE1 : 16h30 à Sainte Marie des Peuples

 

Samedi 22 juin :

CP/CE1: 10h00 à Ozanam

FETE DU KT:

CE2/CM1/CM2: 10h00 au Village –10h45 à Saine Marie des Peuples –14h00 à Ozanam

 

Samedi 29 juin:

Réinscription:

10h00 au Village –10h45 à Sainte Marie des Peuples –14h00 à Ozanam